[07.12.10]Dragon Ball chương 63~65


Càng ngày càng chậm =.,=

Cập nhật link các chương 54~56

Link down các chương này tớ sẽ cập nhật sau

Chương 63

Chương 63 – Android số 8 | ONLINE

Chương 64

Chương 64 – Tầng 5 – siêu quái vật Buyon!! | ONLINE

Chương 65

Chương 65 – Cách hạ Buyon | ONLINE

chúc vui vẻ!

T@_@D

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: