Tổng kết tháng 11


Như thường lệ, và đây là bài viết tổng kết tháng 11 vừa qua 😀

nhóm đã rel dc 20 chap, trong đó chủ yếu là DB, FF chỉ bon chen dc có… 1 chap 😀

ko biết nói j` hơn xD

Tháng 12 này, trước mắt sẽ vẫn tiếp tục làm 2 pj mà tháng 11 đang tiến hành nhé, nếu thuận lợi thì có thể sẽ có 1 số cái mới nào đó 😀

Franken Fran

chúc các bạn 1 tháng 12 vui vẻ!

T@_@D

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: