[28.11.10]Dragon Ball chương60~62


Bận quá không có thời gian để up nữa =.,=

Cập nhật link các chương 51~53

Link down các chương này tớ sẽ cập nhật sau

Chương 60

Chương 60 – Ninja Murasaki!! | ONLINE

Chương 61

Chương 61 – Đòn phòng thủ Tatami bốn-một-phần-hai | ONLINE

Chương 62

Chương 62 – Nguy hiểm! Bunshin no Jutsu! | ONLINE

chúc vui vẻ!

T@_@D

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: