[24.11.10]Dragon Ball chương 57~59


đã cập nhật link chap 48~50

link down các chương này tớ sẽ cập nhật sau!

Chương 57

Chương 57 – đột kích tháp chỉ huy!! | ONLINE

Chương 58

Chương 58 – kẻ địch đáng sợ trong tháp chỉ huy | ONLINE

Chương 59

Chương 59 – quái vật ở tầng 3!! | ONLINE

chúc vui vẻ!

T@_@D

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: