[29.10.10]Dragon Ball chương 39


link down chương này tớ sẽ cập nhật sau!

Chương 39 – trận đấu thứ tư | ONLINE

chúc vui vẻ!

T@_@D

Advertisements

[28.10.10]Gantz chap 82


cập nhật link down chap 78-79!

link down chap này tớ sẽ cập nhật sau!

0082 – khi người phụ nữ bị dồn vào đường cùng | ONLINE

tên chap dở òm, chắc tại ko biết dịch :]]

chúc vui vẻ!

T@_@D

[28.10.10]Gantz chap 81


link down chap này tớ sẽ cập nhật sau!

0081 – những lời vô tình | ONLINE

chúc vui vẻ!

T@_@D

[28.10.10]Gantz chap 80


link down chap này tớ sẽ cập nhật sau!

0080 – nổ | ONLINE

chúc vui vẻ!

T@_@D

[25.10.10]Dragon Ball chương 38


cập nhật link chương 30~32

link down chương này tớ sẽ cập nhật sau!

Chương 38 – trận đấu thứ ba | ONLINE

chúc vui vẻ!

T@_@D

[25.10.10]Dragon Ball chương 37


link down chương này tớ sẽ cập nhật sau!

Chương 37 – trận đấu thứ hai | ONLINE

chúc vui vẻ!

T@_@D

[25.10.10]Dragon Ball chương 36


link down chương này tớ sẽ cập nhật sau!

Chương 36 – trận đấu thứ nhất | ONLINE

chúc vui vẻ!

T@_@D

Previous Older Entries Next Newer Entries

%d bloggers like this: