[12.10.10]Gantz vol 6


Tác giả: Oku Hiroya

Nhóm dịch: A4V.Manga, trụ sở https://a4vmanga.wordpress.com/

  • trans, editor: truthiendietdia

Mô tả: 221 trang ko kể credit, 12 chương từ  chương 59 tới chương 70, nặng 95mb

Đọc từ phải qua trái

Các tập trước

click vào hình để download!

đã cập nhật link down chap 72

chúc vui vẻ!

T@_@D

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: