[24.09.10]Dragon Ball chương 12


vừa phải clean Gantz chap 324 nên bỏ bê luôn bên này 😀 5 trang mà hì hục mất 4 ngày mới xong x_x

chương 12 nhé:

Chương 12 – thỉnh cầu Kamesennin | ONLINE

chúc vui vẻ!

T@_@D

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: