Ngoại truyện deathnote


Ngoại truyện DN 01

Ngoại truyện DN 01

Ngoại truyện DN 02

Ngoại truyện DN 02

Ngoại truyện DN 03

Ngoại truyện DN 03

Ngoại truyện DN 04

Ngoại truyện DN 04

Ngoại truyện DN 05

Ngoại truyện DN 05

Ngoại truyện DN 06

Ngoại truyện DN 06

Ngoại truyện DN 07

Ngoại truyện DN 07

Ngoại truyện DN 08

Ngoại truyện DN 08

Advertisements

2 Comments (+add yours?)

 1. full
  Jan 28, 2009 @ 14:37:26

  đọc lại mấy mẩu ngoại tr này vẫn thấy bùn cười ghê :))

 2. thuythanhthanh
  Jun 11, 2012 @ 17:45:23

  buồn cười quá, nhưng có nhiều chỗ mình vẫn không hiểu lắm.
  Thích L kinh khủng aaaaaa…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: