[12.08.14][1196]Slam Dunk #6


http://www.facebook.com/A4V.Manga

[A4V

#6 – Jam! | GDRIVE: HQ | LQ

xem ONLINE tại: http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Slam-Dunk-A4VManga

chúc vui vẻ!

truthiendietdia

[10.08.14][1195]Slam Dunk #5


http://www.facebook.com/A4V.Manga

[A4V

#5 – Tình yêu chiến thắng | GDRIVE: HQ | LQ

xem ONLINE tại: http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Slam-Dunk-A4VManga

chúc vui vẻ!

truthiendietdia

[31.07.14][1194]Yongbi chap 92~93


http://www.facebook.com/A4V.Manga

[A4V

chap 92 – BOX.COM | GDRIVE | ONLINE

chap 93 – BOX.COM | GDRIVE | ONLINE

xem ONLINE tại: http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Long-Phi-Bat-Bai-A4V

chúc vui vẻ!

truthiendietdia

Slam Dunk – main characters chibi – mới vẽ :3


hứng lên và đây là kết quả sau 3 ngày :3

click to see fullsize

click to see fullsize

truthiendietdia

[25.07.14][1192]Slam Dunk #4


http://www.facebook.com/A4V.Manga

[A4V.Manga]SD_v1_#4_097

#4 – Khỉ đột | GDRIVE: HQ | LQ

xem ONLINE tại: http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Slam-Dunk-A4VManga

chúc vui vẻ!

truthiendietdia

[20.07.14][1191]Slam Dunk #3


http://www.facebook.com/A4V.Manga

[A4V

#3 – Blood | GDRIVE: HQ | LQ

xem ONLINE tại: http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Slam-Dunk-A4VManga

thật ra thì đây là truyện chưởng :3

chúc vui vẻ!

truthiendietdia

[14.07.14][1190]Slam Dunk #2


http://www.facebook.com/A4V.Manga

 [A4V

#2 – Rukawa Kaede | GDRIVE: HQ | LQ

xem ONLINE tại: http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Slam-Dunk-A4VManga

chúc vui vẻ!

truthiendietdia

Previous Older Entries

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 50 other followers

%d bloggers like this: