[13.10.14]Slam Dunk vol1


http://www.facebook.com/A4V.Manga

SDvol1_350

GDRIVE: HQ | LQ

BOX.COM: HQ | LQ

Tác giả: INOUE Takehiko

Nhóm dịch: A4V.Manga, trụ sở http://a4vmanga.com/

  • tham gia: truthiendietdia, WindS, tuanchelsea8x

Mô tả: 11 chương từ chương 1 tới chương 11, nặng 170 mb (HQ), 64 mb (LQ)

Đọc từ phải qua trái

truthiendietdia

[11.10.14][1203]Slam Dunk #11


http://www.facebook.com/A4V.Manga

lâu lắm mới hiện hồn :v

[A4V

#11 – Phật đầu bạc | GDRIVE: HQ | LQ

xem ONLINE tại: http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Slam-Dunk-A4VManga

hết vol 1, nếu phát hiện lỗi nào phiền các bạn báo lại sớm để mình sửa, còn không nếu đã rel nguyên vol rồi thì mình sẽ không sửa nữa, đa tạ :)

chúc vui vẻ!

truthiendietdia

[07.10.14][1202]Slam Dunk #9+10


http://www.facebook.com/A4V.Manga

lâu lắm mới hiện hồn :v

[A4V

#9 – Căn bản rất quan trọng | GDRIVE: HQ | LQ

#10 – Một buổi chiều nóng nảy | GDRIVE: HQ | LQ

xem ONLINE tại: http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Slam-Dunk-A4VManga

chúc vui vẻ!

truthiendietdia

[13.09.14][1200]Yongbi chap 94~95


http://www.facebook.com/A4V.Manga

[A4V

chap 94 – BOX.COM | GDRIVE | ONLINE

chap 95 – BOX.COM | GDRIVE | ONLINE

xem ONLINE tại: http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Long-Phi-Bat-Bai-A4V

chúc vui vẻ!

truthiendietdia

[03.09.14][1198]Slam Dunk #7+8


http://www.facebook.com/A4V.Manga

[A4V

#7 – I’m Cẩu Thủ Bóng Rổ | GDRIVE: HQ | LQ

#8 – Hanamichi nhập môn | GDRIVE: HQ | LQ

xem ONLINE tại: http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Slam-Dunk-A4VManga

chúc vui vẻ!

truthiendietdia

[12.08.14][1196]Slam Dunk #6


http://www.facebook.com/A4V.Manga

[A4V

#6 – Jam! | GDRIVE: HQ | LQ

xem ONLINE tại: http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Slam-Dunk-A4VManga

chúc vui vẻ!

truthiendietdia

[10.08.14][1195]Slam Dunk #5


http://www.facebook.com/A4V.Manga

[A4V

#5 – Tình yêu chiến thắng | GDRIVE: HQ | LQ

xem ONLINE tại: http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Slam-Dunk-A4VManga

chúc vui vẻ!

truthiendietdia

Previous Older Entries

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 54 other followers

%d bloggers like this: