[11.04.15][1220]Yongbi chap 99, 100, 101


http://www.facebook.com/A4V.Manga

lâu lắm mới gặp lại, 3 chương tiếp ;)

[A4V

chap 99 – GDRIVE | ONLINE

chap 100 – GDRIVE | ONLINE

chap 101 – GDRIVE | ONLINE

chúc vui vẻ!

truthiendietdia

[14.03.15]Slam Dunk vol2


http://www.facebook.com/A4V.Manga

[A4V.Manga]SD_v2_#000

GDRIVE

Tổng hợp: a4vmanga.com/slam-dunk

Tác giả: INOUE Takehiko

Nhóm dịch: A4V.Manga, trụ sở http://a4vmanga.com/

  • tham gia: truthiendietdia, WindS, Levymon, anycold

Mô tả: 11 chương từ chương 12 tới chương 22, nặng 162 mb

Đọc từ phải qua trái

truthiendietdia

[29.12.14][1206]Yongbi chap 97, 98


http://www.facebook.com/A4V.Manga

2 chương tiếp ;)

[A4V

chap 97 – BOX.COM | GDRIVE | ONLINE

chap 98 – BOX.COM | GDRIVE | ONLINE

chúc vui vẻ!

truthiendietdia

[05.12.14][1204]Yongbi chap 96


http://www.facebook.com/A4V.Manga

bắt đầu vol10 nhé ;)

[A4V

chap 96 – BOX.COM | GDRIVE | ONLINE

sau khi VNS sụp thì tạm thời mình sẽ ko tự up online nữa các bạn nhé, các bạn chịu khó tự tìm qua các trang khác vậy :v

chúc vui vẻ!

truthiendietdia

[13.10.14]Slam Dunk vol1


http://www.facebook.com/A4V.Manga

SDvol1_350

GDRIVE: HQ | LQ

BOX.COM: HQ | LQ

Tác giả: INOUE Takehiko

Nhóm dịch: A4V.Manga, trụ sở http://a4vmanga.com/

  • tham gia: truthiendietdia, WindS, tuanchelsea8x

Mô tả: 11 chương từ chương 1 tới chương 11, nặng 170 mb (HQ), 64 mb (LQ)

Đọc từ phải qua trái

truthiendietdia

[11.10.14][1203]Slam Dunk #11


http://www.facebook.com/A4V.Manga

lâu lắm mới hiện hồn :v

[A4V

#11 – Phật đầu bạc | GDRIVE: HQ | LQ

xem ONLINE tại: http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Slam-Dunk-A4VManga

hết vol 1, nếu phát hiện lỗi nào phiền các bạn báo lại sớm để mình sửa, còn không nếu đã rel nguyên vol rồi thì mình sẽ không sửa nữa, đa tạ :)

chúc vui vẻ!

truthiendietdia

[07.10.14][1202]Slam Dunk #9+10


http://www.facebook.com/A4V.Manga

lâu lắm mới hiện hồn :v

[A4V

#9 – Căn bản rất quan trọng | GDRIVE: HQ | LQ

#10 – Một buổi chiều nóng nảy | GDRIVE: HQ | LQ

xem ONLINE tại: http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Slam-Dunk-A4VManga

chúc vui vẻ!

truthiendietdia

Previous Older Entries

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 66 other followers

%d bloggers like this: